"Вземи книга - остави книга"

"Вземи книга - остави книга" image

По инициатива на г-н Николай Кънев - Кмет на Община Николаево, с подкрепата и съдействието на НЧ "Васил Левски 1923" гр. Николаево, на входа на сградата на Общинска администрация Николаево е оформен кът-библиотека под надслов "Вземи книга - остави книга". Донесените книги са достъпни и са на разположение на всички. Всеки може да си вземе избрана от него книга, да я прочете в къщи, да я върне или да донесе и остави друга. Инициативита има за цел да се споделят знания и да направи книгите по-достъпни за любителите.


Правилата за ползване са три: 1/ Вземете книга; 2/ Прочетете кнагата; 3/ Върнете книгата или оставете друга.


"Книгата е най-достъпната машина на времето" - нека се "повозим" на нея!