Инициатива на Община Николаево за подпомагане на кандидат-студенти

Инициатива на Община Николаево за подпомагане на кандидат-студенти image

Кметът на Община Николаево, г-н Николай Кънев, подема инициатива за подпомагане на млади хора със завършено средно образование, желаещи да изучават специалността „Местни финанси“ в Тракийския университет в гр. Стара Загора, като поеме таксите за обучението им. Желаещите следва да подадат заявление в свободен текст, с посочени имена, адрес, e-mail и телефон за връзка в деловодството на Община Николаево на адрес: гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 3 или на ел. поща: obnikolaevo@nikolaevo.net

Срокът за подаване на заявленията е 13.08.2020 г. включително. Чрез събеседване ще бъде одобрен един стипендиант.

След завършването си младият висшист ще има ангажимента да работи в Община Николаево.

            Възползвайте се от възможността да получите безплатно образование и да имате осигурена работа след това!