Обществено порицание

Обществено порицание image

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

изх. № 8 / 04.08.2020 г.

от Кметство Нова махала за наложено наказание –

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ


Подсъдимият Емил Красимиров Андреев – роден на 12.01.1999 г. в гр. Казанлък, български гражданин, живущ в с. Нова махала, общ. Николаево, основно образование, неженен, неосъждан, ЕГН 990112****,

- ВИНОВЕН в това, че в периода от 13.01.2017 г. до 03.02.2017 год. в с. Нова махала, общ. Николаево, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, е заживяло съпружески с лице от женски пол, ненавършило 14-годишна възраст – Анелия ****** Чолакова, родена на 04.02.2003 г. (престъпление по чл. 191, ал. 3, вр. с ал. 1 от НК);

- ВИНОВЕН и в това, че в 04.02.2017 г. до 03.02.2019 г. в с. Нова махала, общ. Николаево, като пълнолетно лице, без да е сключило брак,  е заживяло съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – Анелия ****** Чолакова, родена на 04.02.2003 г. (престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК).

 

Настоящото ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ се изпълнява съгласно протоколно определение, постановено на 29.06.2020 г. по НОХД № 427/20 г. по описа на РС-Казанлък, влязло в сила на 29.06.2020 г.

  

Обявено на 04.08.2020 год.

Срок на изпълнение до 04.09.2020 год.