Изпитания на система за оповестяване

Изпитания на система за оповестяване image

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с писмо вх. № 11-00-345 / 15.09.2023 г. на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към МВР, Общинска администрация Николаево уведомява жителите на общината, че на 02 октомври 2023 г., за времето от 11.00 чдо 11.30 ч., към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, ще се проведат функционални изпитания за интеграцията на локална система за оповестяване (ЛСО) на „ГИТЕКС“ ЕООД на територията на обект „Производствената база“, находящ се в гр. Николаево, област Стара Загора.

Ще бъдат извършени тестове, включващи излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка.

Настоящото съобщение е с цел недопускане на стресови ситуации и паника сред населението.