Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево

Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево image

КЛАСИРАНЕ

на кандидатите от конкурса за длъжността директор дирекция "Общински дейности и устройство на територията" и главен строителен инженер 

 
 
В изпълнение разпоредбата на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, обявяваме класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и главен строителен инженер в Общинска администрация Николаево:
 
-          на първо място: СТАНКА ДИМИТРОВА ГРУНОВА с окончателен резултат от 63,45 точки.
         

Конкурсна комисия:
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………………..

(Иван Павлов)

           ЧЛЕНОВЕ:    1………………………………….                           

                            (Павлина Цанева)                                                    

 

                        2…………………………………..                         

                 (Ирена Петкова)                                                      

 

3………………………………….

                            (Диана Петкова)

 

                        4………………………………….

      (адв. Стефан Анков)