Разяснителна кампания на ЦИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Разяснителна кампания на ЦИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. image

Активно избирателно правоИзбирателни списъци и гласуване по настоящ адрес


Гласуване на избирател с увреждания