Изплащане възнагражденията на членовете на СИК от изборите на 09.06.2024 г.

Изплащане възнагражденията на членовете на СИК от изборите на 09.06.2024 г. image

Общинска администрация Николаево уведомява членовете на секционните избирателни комисии в общината, назначени в изборите за Европейски парламент и за Народно събрание на 09.06.2024 г., че възнагражденията им са изплатени, съответно по сметки и на ръка, в периода 19-21.06.2024 г.

За СИК № 27-38-00-004 с. Елхово и СИК № 27-38-00-005 с. Нова махала е разпоредено изплащане на допълнително възнаграждение в размер на 25 лв. по решение № 3438-ЕП/НС / 07.06.2024 г. на ЦИК за представени протоколи без грешки. Сумите ще бъдат изплатени на членовете на СИК до края на месец юли 2024 г.