Изплащане възнагражденията на членовете на СИК от изборите за местна власт 2023 г.

Изплащане възнагражденията на членовете на СИК от изборите за местна власт 2023 г. image

Общинска администрация Николаево уведомява всички членове на секционни избирателни комисии в общината, назначени в изборите за местна власт на 29.10.2023 г. и втори тур на 05.11.2023 г., че възнагражденията им, за двата тура едновременно, ще се изплащат, както следва:

1/ на лицата, предоставили банкова сметка и заявили изплащане по банков път - дължимите суми са преведени на 17.11.2023 г. 

2/ на лицата, заявили плащане на ръка - от 15,0часа на 23.11.2023 г. (четвъртък). 

Сумите на ръка ще се получават в сградата на Общинска администрация Николаево от портала на дежурните към ОбС по сигурност, лично от лицето или чрез пълномощник, упълномощен по законовия ред. 

До изплащането на сумите касиерът ще работи с удължено работно време - до 17.30 часа.