Изплащане възнагражденията на членовете на СИК от изборите за Народни представители на 11.07.2021 г.

Изплащане възнагражденията на членовете на СИК от изборите за Народни представители на 11.07.2021 г. image

От 09,0часа на 22.07.2021 г. започва изплащането на ръка на възнагражденията на членовете на СИК от изборите за Народни представители на 11.07.2021 г.

Сумите ще се получават в сградата на Общинска администрация Николаево от портала на дежурните към ОбС по сигурност, лично от лицето или чрез пълномощник, упълномощен по законовия ред.

До изплащането на сумите касиерът ще работи с удължено работно време - до 17.30 часа.


Възнагражденията на членовете на СИК, пожелали да ги получат по банков път, са преведени от Община Николаево по предоставените сметки на 21.07.2021 г. следобед.