Изплатени средства от Община Николаево за компенсиране и субсидиране на превозвачите за 2022 г.

Изплатени средства от Община Николаево за компенсиране и субсидиране на превозвачите за 2022 г. image

В изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и реда за предоставяне на следства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Община Николаево публикува Справка за предоставените от общината средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите за 2022 г., издадена от НАП.

Подробности в прикачения файл.