Опазване на обществения ред при провеждане на избори за народни представители на 02 април 2023 г. в община Николаево

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-122

 

гр. Николаево, 28.03.2023 г.

 

 

Относно: Опазване на обществения ред, при провеждане на избори за народни представители на 02 април 2023 г. в община Николаево

 

На основание чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс

 

 

З А Б Р А Н Я В А М:

 

1.      Провеждане на масови прояви на територията на община Николаево, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред от 00.00 ч. на 01.04.2023 г. до 24.00 ч. на 02.04.2023 г.

2.      Продажбата и употребата на алкохолни напитки от магазини, заведения за обществено хранене, кафенета, павилиони, дискотеки и други такива от 6.00 ч. до 24.00 ч. на 02.04.2023 г.

 

Настоящата Заповед да се публикува на сайта на Община Николаево и да се доведе до знанието на търговските обекти на територията на общината.

 

Кметовете на кметства по населените места – с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала да я доведат до знанието на търговските обекти в съответните селища.

 

Копие от Заповедта да се изпрати на Областна администрация и Началника на Участък Полиция гр. Гурково.

 

Контролът по спазване на настоящата Заповед да се осъществява от Участък Полиция гр. Гурково.

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево