Кампания за безплатни изследвания на ромското население

На 16.05.2015г. от 10:00 до 13:00 часа сдружение „Свят без граници” съвместно със РЗИ Стара Загора, провежда кампания за безплатно изследване за Хепатит Б, Хепатит С, Сифилис, СПИН и Туберкулоза сред ромското население на гр. Николаево. Прегледите ще се извършват в ромската махала.