Консултации при изчисляване на прогнозен размер на пенсия, отпусната след 31.12.2018 г.

Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че на 05.09.2019 г., четвъртък, в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево, с адрес гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, Националния осигурителен институт (НОИ) ще проведе специализирани консултации, при които негови служители, въз основа на предоставени от лицата документи, ще извършват изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията.