Съобщение за провеждане на консултации за назначаване на Общинска избирателна комисия в Община Николаево

Кметът на Община Николаево уведомява заинтересованите лица, че на 19-ти август 2019 г. от 11,00 часа в Заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Николаево, с адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9,  ще се проведат консултациите за определяне състава на Общинската избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г. Поканата е публикувана на сайта на Община Николаево, в банер „Местни избори 27.10.2019“, раздел „Обявление и документи“