Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Съобщение относно мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г., на територията на община Николаево

           Във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., Общинска администрация Николаево уведомява, че избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избирателната секция по адресната си регистрация, тъй като всички избирателни секции, образувани на територията на Община Николаево, са с осигурен за тази цел достъп. Помещенията се намират на първите етажи в съответните сгради и всички имат нужните реквизити за достъпност (рампи и парапети).

           Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подадат заявка за помощ в изборния ден на адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9 – в сградата на Общинска администрация-Николаево, и на телефон 04330 / 20-40.