Получаване на изборни книжа и материали от СИК и ПСИК

Общинска администрация Николаево съобщава на членовете на секционните избирателни комисии, образувани на територията на Община Николаево в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г., че получаване на изборни книжа и материали от СИК и ПСИК ще бъде на 25 май 2019 г. (събота) от 16,00 часа в стая № 4 в Центъра за административно обслужване на гражданите към Общинска администрация Николаево, на адрес гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11. След получаване на материалите секционните избирателни комисии за селата Нова махала, Едрево и Елхово ще бъдат превозени до избирателните секции със служебен автомобил на Община Николаево. Желателно е материалите да се получават от Председателя, Зам.-председателя и Секретаря на СИК.