Мерки срещу COVID-19 в Община Николаево до 31.08.2020 г.

Мерки срещу COVID-19 в Община Николаево до 31.08.2020 г. image

Във връзка със Заповеди на Министъра на здравеопазването № РД-01-446 / 31.07.2020 г. и № РД-01-452 / 04.08.2020 г., и на основание заповед № РД-01-203 / 05.08.2020 г. и заповед № РД-01-205 / 05.08.2020 г. на Кмета на Община Николаево, на територията на общината мерките за борба с COVID-19 остават в сила до 31.08.2020 г. Със заповед № РД-01-204 / 05.08.2020 г. Кметът на общината регламентира мерките срещу коронавируса в административните сгради на общината и кметствата.

Новите заповеди на кмета на общината са публикувани тук, по-долу, както и в банер "COVID-19".