Мерките срещу Ковид-19 остават в сила на територията на цялата страна до 16.11.2022 г.

Съгласно Заповед № РД-01-550 / 02.11.2022 г., изменена и допълнена със Заповед РД-01-570 / 09.11.2022 г. на МЗ, противоепидемични мерки заради COVID-19 на територията на страната  остават в сила до 16.11.2022 г.

Приложение - двете заповеди на МЗ