На 27.03.2023 г. изтича срокът за подаване на заявления за гласуване с ПСИК

Общинска администрация Николаево уведомява, че на 27.03.2023 г. (понеделник) изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление за това до кмета на общината или кметовете на кметства в общината. Към заявлението за гласуване се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние на избирателя, която установява, че заболяването му е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.


Образец на заявлението може да изтеглите тук по-долу, както и от сайта на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/bg/decisions/1588/2023-02-02

 

За подаване на електронно заявлението, последвайте следния линк:
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002