Община Николаево в подкрепа на Роза дамасцена

Община Николаево в подкрепа на Роза дамасцена image

Днес, 24.03.2023 г., Община Николаево, с подкрепата на г-жа Йоана Йонева-Фильова – зам.-председател на женска организация, се включи в кампанията в подкрепа на българския символ Роза дамасцена, като засади растения от вида в градинка в централната част в гр. Николаево.

*************************************

Информация:

На 19.12.2022 г. Европейската комисия внесе законодателно предложение за промени на Регламент CLP, свързани със Зелената сделка. Промените засягат „класификацията, етикетирането и опаковането на вещества, считани за химически и представляващи заплаха за здравето и безопасността на околната среда“ и предвиждат естествените етерични масла, сред които и емблематичното за нас българско розово масло, да бъдат класифицирани като смеси и приравнени към опасните химични продукти. Според Европейската химична агенция те могат да бъдат определени като опасни продукти, съдържащи съставки, които има вероятност да окажат негативно въздействие върху човешкото здраве.

*****************************************

Снимки от 24.03.2023 г.