На добър час, випуск 2024!

На добър час, випуск 2024! image

Сбогом на класните стаи, на  учителите, съучениците и училищния живот днес казаха абитуриентите на  ПГ „Атанас Дамянов“! Церемонията започна с предаване на знамето от 12 клас, което бе поето от ръцете на следващия випуск и ще остане при тях през цялата следваща година. Хумор, музика, цветя, усмивки и сълзи направиха празника вълнуващ. Дъга от балони, цветен дим и конфети допълниха  тържествения колорит.

Развълнуваните зрелостници от специалността "Електрообзавеждане на производството", изразявайки своята благодарност и респект, поднесоха красиви букети на всеки учител и специално внимание към класния ръководител инж. Станка Маринова. Паметни плакети поднесе кметът инж. Константин Костов и им пожела: „На добър час! Успех на зрелостните изпити, които да са част от вашите реализирани цели, преследвайте мечтите си  с упоритост и постоянство“.

„За годините в професионалната гимназия  те преодоляха различни предизвикателства. Благодарение на старанието  и волята си, всеки успя да се пребори с различни трудности“, споделиха учители.  Гости на тържеството бяха общинското ръководство, общински съветници, Катя Генчева - старши експерт „Образование, култура, здравеопазване и спорт“, учители и  граждани.

„Вярвайте в себе си и във вашите възможности, защото тази вяра ще ви води в преодоляването на житейските трудности. Пожелавам ви много късмет и успехи в бъдещето“, пожела  на зрелостниците зам.-кметът  Милен Попов.