Набиране на средства за ремонт на храм "Свети Архангел Михаил" в с. Елхово, общ. Николаево

Набиране на средства за ремонт на храм "Свети Архангел Михаил" в с. Елхово, общ. Николаево image

Община Николаево се включва в инициативата за набиране на средства за ремонт на храм "Свети Архангел Михаил" в с. Елхово, строен през 1842 г.

Всеки, който иска да помогне и да дари средства за ремонт на църквата може да го направи, като преведе желаната от него сума по следната банкова сметка: 

 Приходна банкова сметка на Община Николаево

IBAN: BG18 UNCR 9660 8484 1132 13;

BIC: UNCR BGSF;

Код за вид плащане: 44 51 00 (Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната);

Основание (воля на дарителя): За ремонт на храм „Св. Архангел Михаил“ с. Елхово.

 

Събраните средства ще бъдат предадени на църковното настоятелство на храма.

-----------------------------------

Кратка история за храм "Свети Архангел Михаил" с. Елхово, общ. Николаево: 

            Църквата в с. Елхово, общ. Николаево е построена преди близо 180 години. Хората от селото са искали голяма, просторна църква. За да получат разрешение за това са ходили чак до Истанбул и до Видин. Построяват църквата през 1842 г. със собствени сили и средства. Църквата е имала дървен покрив. Служила е и за килийно училище.

Преди Освобождението е горена от турците и много години е стояла така – обгорена.

След Освобождението хората от селото решават църквата да бъде възстановена. Събират пари и спазаряват за ремонта й майстор уста Генчо от Трявна – съратник и равен на уста Кольо Фичето, и майстор Карамфил и неговите работници от селото. Църквата в този си вид, с тези нови кубета, е била завършена през 1882 година.