Начална пресконференция по Проект BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“

Начална пресконференция по Проект BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“ image

На 13.10.2022 г. в хотел "Минерал спа" с. Ягода, общ. Мъглиж се проведе начална пресконференция по проекта, в която участие взеха представители на общините Мъглиж и Николаево, както и членове на екипа за управление на проекта. Пресконференцията бе отворена за всички желаещи да присъстват страни.

Д-р Душо Гавазов, Кмет на Община Мъглиж, приветства присъстващите на пресконференцията граждани и медии, а след това очерта приоритетите по изпълнението на проекта чрез създаването на планираните хъбове за предоставяне на интегрирани социални услуги. Бе изтъкната необходимостта от ефективна работа между институциите, с което да се създадат условия за социално включване на маргинализираните общности.

Николай Кънев, Кмет на Община Николаево, която е ключов партньор по проекта, подчерта сходството на проблемите в двете общини, които са належащи за решаване при предоставяне на качествено образование и грижи в ранна детска възраст.

Ръководителят на проекта – Рени Малева, представи детайлите по проектното изпълнение, като запозна присъстващите с проектните дейности, поставените цели и очакваните резултати. Бяха посочени както в количествени, така и в качествени измерители относно очаквания ефект върху участниците от целевите групи.

Пламен Костов – Координатор по проекта, подчерта значимостта при работата не само с децата от маргинализираните групи, но и с техните родители, тъй като образователният процес е непрекъснат и не се ограничава само в рамките на класната стая.

Присъстващите се обединиха около ефективността на проектното изпълнение и влиянието му сред обществото, включително и сред ромската общност в общините Мъглиж и Николаево.

 

 

„Публикацията отразява единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за съдържанието на информацията“