Национален конкурс "Наследник съм на ..."

Национален конкурс "Наследник съм на ..." image

Национален инициативен комитет за честването на  110 години от Балканските войни (1912-1913 г.), създаден с Решение № 739 / 06.10.2022 г. на Министерски съвет, под председателството на Министъра на отбраната, обявява Национален ученически конкурс "Наследник съм на ...", посветен на 110 годишнината от балканските войни.


Срок на изпращане на проектите - 30.09.2023 г. 


Електронен адрес за изпращане на разказа или есето за област Стара Загора е: vo-starazagora@comd.bg


Подробности за конкурса може да намерите в прикачения файл.