Намален дебит на гравитачните водоизточници и спадане нивото на водата в кладенците

Уважаеми съграждани,

В Община Николаево постъпи писмо от Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора с вх. № 12-00-132 / 20.07.2023 г. относно отчетено намаляване на дебитите на гравитачните водоизточници и спадане на нивото на водата в шахтовите и тръбните кладенци на територията, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора поради настъпилите високи температури.

С цел да се избегне въвеждането на режим на водопотребление в населените места на общините, обслужвани от горе цитираното дружество и да се гарантира нормалното водоподаване към всеки потребител Ви призовавам да ограничите потреблението на питейна вода за напояване на зелени площи, зеленчукови градини и др.

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево