Напредък по проект „Нови възможности за грижа” в община Николаево