Неучебни дни - 1 и 2 март 2018г.

Със заповед № 42/28.02.2018 г. кметът на  Община Николаево Косьо Косев обяви 1 и 2 март 2018 г. за неучебни дни.Ученическата ваканция в четвъртък и петък важи за всички учебни заведения на територията на Община Николаево.Поводът е влошената зимна обстановка в общината.