Носенето на защитни маски за лице е препоръчително

С писмо изх. № 04-04-47 / 31.03.2020 г. Министърът на здравеопазването ПРЕПОРЪЧВА на  всички лица, когато се намират в закрити и открити обществени места, включително и в транспортни средства за обществен транспорт, да си поставят защитна маска за лице! 

За повече подробности вижте цялото писмо по-долу.