Безплатни маски за хората в община Николаево

Община Николаево уведомява своите граждани, че във връзка с ограничаване разпространението на болестта COVID-19, са поръчани, ушити, и от 13.03.2020 г. до момента раздадени 1000 броя маски за многократна употреба, които, по нареждане на Кмета на община Николаево – г-н Николай Кънев, се раздават както следва:

  • на болни, самотноживеещи, възрастни хора във всички населени места на територията на общината;
  • на потребителите на услугите на Домашен социален патронаж;
  • на част от хората с увреждания на територията на общината (на останалата част предстои да бъдат раздадени);
  • на личните асистенти – назначени по Закона за личната помощ;
  • на лицата, работещи по програмата за полагане на обществено полезен труд, на които регулярно се дават и предпазни ръкавици и дезинфектанти.

Поръчани са допълнително маски за многократна употреба, които ще бъдат раздадени по списък

  • на хората с увреждания, неполучили маски до момента;
  • на потребителите на услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Николаево;
  • на домашните помощници, които предстои да бъдат назначени по Националната програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“;
  • на болни, самотноживеещи, възрастни хора от населените места в общината, неполучили маски до момента.