Нова електронна поща на Община Николаево

Общинска администрация гр. Николаево информира всички заинтересовани лица, че от 18.10.2018 г. има действаща нова електронна поща на общината obnikolaevo@nikolaevo.net, на която могат да изпращат своите електронни писма.