Нови одобрени инвестиционни проекти в Община Николаево

Нови одобрени инвестиционни проекти в Община Николаево image

Уважаеми съграждани,

За мен е огромно удоволствие да ви съобщя, че Община Николаево е одобрена за финансиране по два инвестиционни проекта:

- Инвестиционен проект с обект "Детска градина - преустройство и пристройки УПИ VI-105, кв. 27 с. Едрево, община Николаево" - включващ преустройство на сградата на детската градина в с. Едрево с изграждане на пристройка и обособяване на допълнителни помещения за децата и персонала на градината, 
и
- Инвестиционен проект с обект " Енергийна ефективност на училище, УПИ II-637, кв. 16 с. Нова махала, община Николаево" - включващ саниране на сградата на училището в с. Нова махала.

Проектите са финансирани от Министерството на образованието и науката.

С огромна благодарност към МОН и министър Красимир Вълчев.


НИКОЛАЙ КЪНЕВ,
Кмет на Община Николаево