Обществена поръчка с предмет \" Реконструкция и обновяване на зона за обществен отдих в Централен градски парк\"