Забрана за косене и почистване на храсти в земеделски земи

Със своя Заповед № РД09-788 / 05.08.2021 г. Министъра на земеделието, храните и горите забранява на земеделските стопани да извършват косене и почистване на храсти в земеделски територии в периода 05-20 август 2021 г., с цел превенция срещу пожари.


Целият текст на заповедта може да прочетете в прикачения файл