• Размер на шрифта:
  • A
  • A
  • A

обява

О  Б  Я  В  А

 

Във  връзка с изпълнение на проект „Изготвяне на Планове за управление на Защитена зона „Язовир Овчарица” ВG 0002023 и Защитена зона „Язовир Жребчево” BG0002052, екипът на проекта:

 

РИОСВ гр. Стара Загора – бенефициент

и

СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора” – партньор,

 

КАНЯТ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ

НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР  

 

Презентациите на срещата ще бъдат на следните теми:

  • НАТУРА 2000 в България и Европа;

 

  • Компенсаторни плащания по Мярка 214 – Агроекологични плащания и Мярка 213 – Плащания по НАТУРА 2000 в земеделски земи;

 

 

  • Компенсаторни плащания по Мярка 2.2 . „Акваекологични мерки”, Сектор 01 от ОС 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”

 

Представяната информация касае всички земеделски производители, собственици или ползватели на земеделски имоти в района на ЗЗ „Язовир Жребчево”, арендатори на водни площи, природолюбители. Ще бъдат дадени разяснения и за възможностите за получаване на субсидии през следващия програмен период 2014 – 2020 г.

 

Срещата-семинар ще се състои на 15.10.2013 г. от 15.00 ч. в Пленарна зала на читалище „Васил Левски” , гр. Николаево