ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА \" ШОФЬОР\" И \" ДОМАКИН\" ПО ПРОЕКТ \"СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО\"

Общинска администразия гр. Николаево обявява свободни работни места за длъжността  "Шофьор" и" Домакин" по Проект BG05M9OP001-2.004- 0010- C01 " Социално включване в община Николаево" финансиран по Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси" 2014/2020.