ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УСЛУГАТА \" ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА\"

О Б Я В А

 

за набиране на кандидати за услугата „ Здравна консултация да деца” за длъжността „Педиатър” ,

„ Стоматолог”, „ Медицинска сестра”,„ Медиатор” по проект „Социално включване в община Николаево”