Обявление за издадено Решение от РИОСВ - Стара Загора във връзка с изготвения ПИРО Николаево 2021-2027 г.

Обявление за издадено Решение от РИОСВ - Стара Загора във връзка с изготвения ПИРО Николаево 2021-2027 г. image

Община Николаево обявява, че във връзка с изготвения проект на „План за интегрирано развитие на община Николаево за периода 2021-2027 г.“, е издадено Решение № СЗ-56-ЕО / 2021 г. на РИОСВ-гр. Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.


С Решението може да се запознаете в прикачения файл.