Освобождаване от такса "Битови отпадъци"

Освобождаване от такса "Битови отпадъци" image

Данъчна служба при Община Николаево

уведомява всички жители на общината,

че срокът за  подаване

на декларации за ОСВОБОЖДАВАНЕ

от част от услугите за

 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

е

29.10.2021 г.