Отмяна на вечерния час в община Николаево

 

С Решение на общинския кризисен щаб за борба с COVID-19, взето на 15.04.2020 г. и със Заповед № РД-01-93(20)1 / 15.04.2020 г. на Кмета на община Николаево въведеният вечерен час на територията на община Николаево се отменя, считано от 17.04.2020 г. 

 

Търговските обекти, които, съгласно Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, могат да работят по време на обявеното извънредно положение (аптеки, дрогерии, хранителни магазини, магазини за промишлени стоки и др.) могат да се върнат към  утвърденото си работно време считано от същата дата.

Общинска администрация