Заповед № РД-01-218 / 15.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

В резултат на създадената добра организация и стриктно прилагане на въведените противоепидемични мерки на кооперативните пазари и цветните борси в периода 13-15 април 2020 г., показателни за което са извършените проверки, Министъра на здравеопазването издаде нова заповед № РД-01-218 / 15.04.2020 г., с която разрешава функционирането им и на 16-ти април.

Кооперативните пазари и цветните борси ще бъдат затворени в периода 17-19 април , включително. В този период търговските обекти за хратилени стоки в обособени помещения и аптеките на територията на тези пазари могат да работят при строго спазване на противоепидемичните мерки. 

Пълният текст на заповедта и другите заповеди на МЗ са публикувани в банер "COVID-19" (на началната страница на сайта), в раздел "Заповеди на Министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19".