Озеленяване в община Николаево

На 09-ти и 10-ти април 2020 г. в община Николаево бяха засадени общо 600 броя дръвчета от вида "обикновен смърч", дарени на общината от разсадника в гр. Годеч. Дръвчетата бяха разпределени както следва:

- 300 броя в с. Елхово - засадени на източния вход селото, на северния вход на селото и по поречието на реката в частта, преминаваща през селото;

- 100 броя в с. Едрево - засадени пред Читалището и по улицата до Кметството в посока Николаево;

- 100 броя в с. Нова махала - засадени пред Кметството, в центъра на селото (около кръговото кръстовще) и в Гробищния парк;

- 100 броя в гр. Николаево - засадени в района на Старата баня, в градинката пред блок 2 на ул. "Оборище", в парковото пространство около Авгогарата, до Спортната зала, до жп гарата по пътя за с. Нова махала (ул. Липа“) и по пътя за Гробищвия парк (югоизточно по вадата).