Отпуснато финансиране от МКВПМС за изпълнението на проект "Възстановяване пропускателната способност на дере, преминаващо през с. Нова махала, община Николаево"

Отпуснато финансиране от МКВПМС за изпълнението на проект "Възстановяване пропускателната способност на дере, преминаващо през с. Нова махала, община Николаево" image

Уважаеми съграждани,

Щастлив съм да съобщя на населението на община Николаево и в частност - на хората от с. Нова махала, че Община Николаево е одобрена за финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет по проект "Възстановяване пропускателната способност на дере, преминаващо през с. Нова махала, община Николаво", като началото на възстановителните работи е вече факт.

През месец декември 2014 г. с. Нова махала претърпя наводнение с размерите на потоп. Цялото село беше под вода. Загубите на хората бяха огромни. Това наложило през месец март 2015 г. Община Николаево да подаде искане за финансиране към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет по проект "Възстановяване пропускателната способност на дере, преминаващо през с. Нова махала, община Николаво", но средства не са били отпуснати. Последвало ново искане през 2016 г. и още едно през 2017 г. Средства за възстановяване на дерето така и не идват.

До сега!

Последното искане от 2020 г. на Община Николаево до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за осигуряване на средства за възстановяване на дерето през село Нова махала е одобрено и предстои изпълнението на проекта. Вярвам, че това ще осигури повече спокойствие и по-безопасен живот на населението. 


НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево


Да си припомним и да не допускаме повече този ужас!

Снимки от наводнението на с. Нова махала през м. декември 2014 г.