Покана за представяне на ценова оферта по проект "Закупуване на ново обзавеждане и оборудване за ЦСРИ гр.Николаево"

Покана за представяне на ценова оферта по проект "Закупуване на ново обзавеждане и оборудване за ЦСРИ гр.Николаево" image

Изх. № 26-00-83 / 22.10.2021 г.


ДО     

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА                                  

 

Относно: Представяне на индикативна ценова оферта по проект „Закупуване на ново обзавеждане и оборудване за ЦСРИ гр.Николаево“, финансиран  по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“  към Фонд „Социална закрила“

             Община Николаево изпълнява проект "Закупуване на ново обзавеждане и оборудване за ЦСРИ гр.Николаево" съгласно Договор за съвместна дейност №РД04-30/12.05.2021 г. с Фонд „Социална закрила“. В тази връзка Община Николаево отправя покана до всички заинтересовани страни да представят своя индикативна ценова оферта за закупуване, доставка и монтаж на ново обзавеждане и оборудване за социалната услуга ЦСРИ гр.Николаево.

Моля да представите индикативните си оферти с детайлна разбивка на индикативните цени  по отделните артикули съгласно по-долу поместената таблица:

Изделие

Мярка

Количество

1.

Климатик 18 000 BTU

бр.

2

2.

Платформен лифт за достъпна среда - вътрешни стълби

бр.

1

3.

Подвижна рампа за инвалидна количка

бр.

1

4.

Колело комбинирано

бр.

1

5.

Степер с дръжки

бр.

1

6.

Масажен стол

бр.

1

7.

Уред за раздвижване на китка и пръсти

бр.

1

8.

Уред за раздвижване на китка и предмишница

бр.

1

9.

Мултифункционално принтиращо устройство

бр.

1

10.

Мултимедиен проектор за прожектиране

бр.

1

11.

Екран за прожектиране

бр.

1

12.

Лаптоп

бр.

3

13.

Машина за калцуни

бр.

1

14.

Таблото на съвпаденията

бр.

1

15.

Сензорен дозатор за дезинфектант за ръце

бр.

2

16.

Гребен тренажор с лежанка

бр.

1

17.

Кростренажор

бр.

1

18.

Топки за терапия

бр.

1

19.

Диспенсър станция за дезинфектант със сензор или  фотоклетка

бр.

1

20.

Белодробен тренажор

бр.

1

21.

Апарат за ултразвукова терапия „Sonomed 3”

бр.

1

22.

Комбиниран стол за баня и тоалет

бр.

1

23.

Инвалидна количка

бр.

1

24.

Крачеща проходилка

бр.

1

25.

Триопорен бастун регулируем

бр.

1

26.

Компютърни тонколони

комплект

2

27.

Комплект за театър с кукли - Емоции

комплект

1

28.

Шаблони полупрозрачни – различни видове

комплект

5

29.

Мултисензорен комплект за писане

комплект

2

30.

Игра за хвърляне в цел

бр.

1

31.

Комплект печати за награда

комплект

1

32.

Гиричка 3 кг

бр.

2

33.

Гиричка с винилово покритие 1 кг

бр.

2

34.

Велоергометър

бр.

1

1.      Общата стойност на направеното предложение не трябва да надвишава 24 875,83 лв без ДДС или 29 851,00 лв с ДДС.  

2.      Индикативното ценово предложение се изпраща:

-          По електронен път на e-mail obnikolaevo@nikolaevo.net

-          Или на адрес: гр.Николаево, община Николаево,  ПК 6190, ул. „Георги Бенковски“№9.  

3.      Краен срок за подаване на офертите: 17.00 часа на 28.10.2021 г.

 

            Приложения:

1.      Индикативна ценова оферта – по образец

2.      Техническа спецификация

 

 

С уважение:

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево