Покана за пресконференция

Покана за пресконференция image

П О К А Н А
за провеждане на пресконференция
по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021
 
  
Уважаеми дами и господа,
 
Уведомяваме Ви, че на 24.11.2022 г. от 14:00 ч. в залата, намираща се на адрес: гр. Николаево, ул. "Г. Бенковски" № 3, ще се проведе начална пресконференция по проекта, в която участие ще вземат представители на община Николаево и членове на екипа за управление на проекта.
Пресконференцията е отворена за всички желаещи да присъстват страни.
 
 
С уважение,
Община Николаево

 

 Поканата може да изтеглите от прикачения файл.