Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства