Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства

О Б Я В Апо проект BGLD-3.002-0023 „Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж...
Прочети
ДОЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕНА СНЦ „МИГ – МЪГЛИЖ, НИКОЛАЕВО“П О К А Н АУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,Управителният съвет на СНЦ...
Прочети
О Б Я В Апо проект BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от...
Прочети
О Б Я В Апо проект BGLD-3.002-0023 „Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж...
Прочети
П О К А Н Аза провеждане на пресконференцияпо процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на...
Прочети
На 13.10.2022 г. в хотел "Минерал спа" с. Ягода, общ. Мъглиж се проведе начална пресконференция по проекта, в която участие...
Прочети