Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.09.2020 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.09.2020 г. image

С покана изх. № 05-00-231 / 24.09.2020 г.,  Председателят на ОбС Николаево свиква на 30.09.2020 г. от 10,00 часа в малката зала на НЧ "Васил Левски 1923" гр. Николаево,закрито заседание на Общинския съвет.

Поканата и дневния ред са публикувани по-долу.