Празник на храм "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Николаево