Преброяване на населението и жилищния фонд - 2021 - регистрация на сгради

Преброяване на населението и жилищния фонд - 2021 - регистрация на сгради image

Община Николаево уведомява всички свои граждани, че във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през м. февруари 2021 г., от 13-ти юли до 15-ти септември 2020 г. на територията на общината ще работят регистратори с електронни мобилни устройства, които ще извършат ригистрация на всички съществуващи сгради на територията на общината. Регистраторите имат издадени служебни карти от Националния статистически  институт, с които да се легитимират. Молим всички граждани, в случай на нужда, да съдействат на регистраторите.

Общинска администрация Николаево