Предварителни избирателни списъци - Европарламент-2019

Общинска администрация Николаево уведомява всички граждани, че в сайта на Общината, банер "Избори за Европейски парламент", в раздел "Обявления и документи" са публикувани предварителните избирателни списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. Всеки гражданин може да направи справка по тях и при констатирани несъответствия, да сигнализира администрацията за отстраняването им. Съгласно Заповед № РД-01-71 / 08.04.2019 г. на Кмета на Община Николаево, списъците на хартиен носител са обявени както следва:

 

№ на избирателна секция

 

Населено място

 

Адрес и място за обявяване на избирателните списъци

27-38-00-001

гр. Николаево

ул. „Георги Бенковски“ № 4, блок 3 – сградата на бивш Административен център гр. Николаево

27-38-00-002

гр. Николаево

ул. „Георги Бенковски“ № 4, блок 3 – сградата на бивш Административен център гр. Николаево

27-38-00-003

гр. Николаево

ул. „Георги Бенковски“ № 4, блок 3 – сградата на бивш Административен център гр. Николаево

27-38-00-004

с. Елхово

ул. „Свобода“ № 58 – сградата на Поща / БТК

 

27-38-00-005

с. Нова махала

Сградата на Здравна служба с. Нова махала

 

27-38-00-006

с. Едрево

Сградата на Пенсионерски клуб с. Едрево