Приключване на проект - на 01.08.2018 година община Николаево приключи изпълнението на проект по Оперативна програма \" Развитие на човешките ресурси\" 2014-2020